Loading...

“ภัยการเมือง” คือภัยที่เลวร้ายกว่า ”ภัยธรรมชาติ” จริงหรือ?  “ภัย” ที่ประชาชน สามารถป้องกันกลั่นกรองได้ ด้วยตนเอง!!

การเมือง คือการได้มาซึ่งอำนาจ เพื่อที่จะตัดสินว่าใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร ฉะนั้น การเมืองจึงมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ที่มีการต่อสู้แย่งชิง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ไม่เว้นแม้แต่ในสังคมเล็กๆ หรือในหมู่เพื่อนฝูงญาติมิตร เป็นคำพูดที่ “ฮาโรลด์ ลาสเวลล์” นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของชาวอเมริกันที่ได้เคยกล่าวไว้และใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

เพราะนักการเมืองนั้นต้องเกี่ยวข้องกับอำนาจ และอำนาจนั้น เป็นสิ่งเสพติดและมักจะทำให้เสียคนในที่สุด แต่ถึงแม้ว่าจะหานักการเมืองคนดีได้ยาก แต่ก็มิใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะในแต่ละประเทศ ก็มีวีรบุรุษ วีรสตรีหรือ รัฐบุรุษ ที่เคยเป็นนักการเมือง มาเหมือนกัน

เพราะนักการเมืองก็คือ “คน” ย่อมมีกิเลสตัณหา แต่ระบบการตรวจสอบที่ดี และระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพต่างหาก ที่จะคอยควบคุม ดูแล และลงโทษผู้ที่ประพฤติไม่อย่างในร่องในรอยกฎหมาย แต่หากประเทศใดๆ ก็ตามแต่ ที่ไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดี มีการเลือกปฏิบัติ ลูบหน้าปะจมูก แม้ว่าจะออกกฎกติกา มาดีขนาดไหนก็ตาม ก็ยากที่ควบคุมลงโทษ นักการเมืองที่ไม่อยู่ในร่องในรอยนั้นได้เลย นักการเมืองจึงยังคงเป็นภัยที่ร้ายแรงในหลายประเทศ หากประเทศนั้นๆมีระบบตรวจสอบที่อ่อนแอ นักการเมืองก็จะเป็นภัยที่ร้ายแรงกว่าภัยธรรมชาติซะอีก

หันกลับมามองในประเทศไทยของเราทุกคนบ้าง ประเทศของเรา แทบจะไม่มีภัยธรรมชาติไดๆเลยที่รุนแรงมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วๆไปในโลกนี้ มาถึงวันนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง ถ้าคนทั่วไป และประชาชนบางส่วน ยังคิดกันว่า “นักการเมืองนั้น ต้องเป็นคนเลว พูดจาโกหก เชื่อถือไม่ได้ มีทุจริตคอร์รัปชัน” หลายคนจะคิดแบบนี้ แต่เราก็ต้องมีการเมืองมิใช่หรือ มีนักการเมืองที่ทุกคนหนีไม่พ้นไปได้ เพื่อบริหารประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง เกิดความก้าวหน้าในหลายๆด้าน

และถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ประชาชนคนไทยทั้งหมดต้องหันหน้ามาช่วยกัน เป็นเครื่องมือ เป็นตัวที่ร่วมกันกลั่นกรองเพื่อมองหาคนที่ตนคิดว่าเลวน้อยที่สุด เข้ามาทำหน้าที่การเมือง ที่ว่ามาด้วยการไม่ซื้อสิทธิ์และขายเสียงของตนเอง เมื่อมีเลือกตั้งทุกครั้ง ทุกชนิด เลิกเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ หากปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว นอกจากเราจะไม่มีทั้งภัยธรรมชาติเป็นทุนเดิมของเราอยู่แล้ว เราก็จะไม่มีภัย จากนักการเมืองเพิ่มขึ้นมาอีก และต่อไปประเทศของเราก็จะค่อยๆพัฒนาไป และจะเกิดความยั่งยืนในทางการเมืองระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

ที่มา : นสพ.ข่าวอุดรธานี บก. น้ำ

(ขอบคุณภาพเพื่อประกอบบทคาวมจากอินเตอร์เน็ตครับ)

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here