Loading...

เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์อยู่ในตอนนี้ เมื่อทางผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า ชัยณรงค์ ขุนจันทร์ ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับ ทางเราหาแนวทางที่จะแก้ไข จนปวดหัว ไม่มีวินัย น่าอับอายที่สุด

โดยในคลิปนั้น เป็นกลุ่มครูที่ดูเหมือนว่ามีการจัดงานเกิดขึ้น และมีการวรมตัวเพื่อถ่ายรูป โดยมีการพูดปฎิญาณตนไว้ว่าดังนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่า

ข้อ1 ขอให้รัฐบาล และธนาคารออมสิน พักหนี้โครงการ ช.พ.ค. ทุกโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ลูกหนี้ ช.พ.ค. จำนวจ 450,000 คน จะดำเนินการยุติการชำระหนี้ กับธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ค 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ตึก34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กลุ่ม “กลุ่มวิชาชีพครู” จ.มหาสารคาม รวมตัวกว่า 100 คน ประกาศ “ปฏิญญามหาสารคาม” เรียกร้องให้รัฐบาล และธนาคารออมสิน พักหนี้ ช.พ.ค.หรือ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป พร้อมขอให้ลูกหนี้โครงการ ช.พ.ค ทั่วประเทศจำนวน 450,000 แสนคน ร่วมกันยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ช.พ.ค. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องของสวัสดิการ ที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ ช.พ.ค. โดยแยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เงินสงเคราะห์จัดการศพ (จำนวน 200,000 บาท)

และส่วนสอง เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นจำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้แก่ ครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ เป็นสมาชิกคุรุสภา

ชมคลิป

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here