“เมืองผู้ดี”ติดโซลาร์เซลล์ ช่วยผู้มีรายได้น้อย แทนการ แจกเงิน

รัฐบาลอังกฤษติดโซลาร์เซลล์ ช่วยผู้มีรายได้น้อย แทนการ แจกเงิน

ในขณะที่รัฐบาลไทยแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าเป็นแก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้วหรือ

อังกฤษกลับเลือกใช้นโยบายที่ต่างกัน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้ผู้มีรายได้น้อยในประเทศ เพื่อให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง และรัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลืออีกด้วย นโยบายนี้

นอกจากจะทำให้ชาวอังกฤษเข้าถึงพลังงานราคาประหยัดที่สะอาดแล้ว ยังเกิดการจ้างงานในระบบอีกจำนวนมาก และคงมากกว่าการแจกเงินเฉยๆ แน่ๆ

Source : BBC https://bbc.in/2QQnyKp

admin :