พ่อ-แม่ เตรียมเฮ!! ออมสินแจกเงินเด็กที่เกิดช่วง รอยต่อ 2 แผ่นดิน

0

ธนาคารออมสิน ทุ่มเงินประเดิมเปิดบัญชี 1,099 บาท แก่เด็กที่เกิดช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน

ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินทุนประเดิมด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน คือ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.52 น. จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 01.53 น. คนละ 1,099 บาท หากลูกหรือหลานท่านใดตรงกับวันและเวลาข้างต้นสามารถติดต่อขอรับทุนประเดิมนี้ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

หลักฐานประกอบการรับทุนประเดิม

1. สูติบัตรตัวจริงและสำเนาสูติบัตรของเด็ก

2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา ซึ่งภายหลังการเปิดบัญชีเงินทุนประเดิมเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ “ใต้ฟ้าใบบุญ” อันทรงคุณค่า พร้อมเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวเพื่อสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ให้กับผู้ขอรับทุนประเดิมต่อไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวของเด็กน้อยที่เกิดในช่วงเวลาข้างต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ปลูกฝังความรักและความกตัญญูต่อแผ่นดินอีกด้วย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์คืนความรักและความปรารถนาดีแก่ประชาชนคนไทย ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  ต้องตามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนอยู่เสมอ

อย่าลืมนะคะเด็กทุกคนที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดินสามารถยื่นแสดงหลักฐานได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ขอบคุณข้อมูลจาก khaosod

Share.

Leave A Reply