แชร์เตือนกันไว้เลย! “แอบเช็กมือถือแฟน” ผิดกฎหมาย ระวังติดคุก!

0

จากกรณี เฟซบุ๊คเพจ ชื่อว่า สายตรงกฎหมาย ได้เผยแพร่ข้อความและภาพซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย การแอบดูโทรศัพท์ เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ เพราะเจ้าโทรศัพท์ไม่ยินยอมให้ดู เพราะเนื่องจากโทรศัพท์ สมัยนี้ส่วนมากเป็นสมาร์ทโฟนได้มีการใส่รหัสหรือแม้แต่มีการล็อคหน้าจอไว้ ซึ่งในด้านข้อกฎหมายการแอบดูโทรศัพท์ของผู้อื่นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้โพสต์ได้ระบุรายละเอียดเนื้อหากฎหมายไว้ดังนี้..

การแอบเช็กโทรศัพท์ของแฟน เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กล่าาวคือ โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เป็นสมาร์ทโฟนแทบทั้งหมดแล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามาคุ้มครองการแอบดูข้อมูลในสมาร์ทโฟนด้วย

“พฤติกรรมการเข้ารหัสโทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) ของแฟนหรือของคนอื่น อาจเข้าข่ายเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นก็ไม่ได้มีไว้สำหรับตน ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยหากมีการเอาโทรศัพท์แฟนมาดูโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเค้าตั้งรหัสไว้แล้วเราแอบปลดรหัสเข้าไปส่อง ก็อาจเข้าข่ายมีความผิดได้ ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป

ในยุคที่โซเชียลกำลังมาแรง ดูแล้วอะไรๆ ก็สะดวกสบายไปซะหมด จนเราลืมไปแล้วว่า มันมีกฎหมายมาควบคุมตรงนี้ด้วย ถ้าเป็นเพื่อนกัน เป็นคู่รักกัน และยังรักกัน อะไรๆ ก็ดีไปหมด แต่เมื่อไรที่ความรักมันหมดลง กฎหมายมันจะถูกเอามาใช้บังคับทันที การดูโทรศัพท์คนอื่นจึงต้องระวังกันให้มาก”

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

มาตรา 3 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

Share.

Leave A Reply