๑๒ ข้อคิดในการใช้ชีวิต จากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่๙

0

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ของเราทรงพระอัจฉริยะภาพในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านการพัฒนาประเทศหรือแม้แต่ด้านพัฒนาชีวิตของราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้น และที่สำคัญการรักใคร่ปรองดองสามัคคีกันเพื่อความเจริญของประเทศชาติเป็นสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อในหลวงของเรา แต่จะลุลวงไปด้วยดีได้ทุกคนในชาติต้องช่วยกันทำ วันนี้เรามีข้อคิดดีๆ จากพระราชดำรัสของในหลวง พ่อหลวงในใจของประชาชนชาวไทยมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตกันค่ะ

Share.

Leave A Reply