ผลสำรวจชี้! ชาวนาไทยจนที่สุดในอาเซียน

0

เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้าวไทยตอนนี้กำไรสุทธิของชาวนาไทยต่ำสุดในภูมิภาค เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศอื่น

ผลสำรวจจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า ขณะนี้กำไรสุทธิต่อไร่ของชาวนาไทยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดของชาวนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยผลศึกษาชาวนาไทยมีกำไรสุทธิที่1,555.97 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าชาวนาพม่าที่มีกำไรสุทธิ 3,484.1 บาทต่อไร่ และเวียดนามมีกำไรสุทธิ 3,180.74 บาทต่อไร่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ไทย มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ที่ 9,763.4 บาท สามารถขายข้าวได้ 11,319.37 บาท ส่งผลให้มีเงินเหลือเก็บที่ 1,555.97 บาท

เวียดนาม มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่ำกว่าไทยถึงครึ่งหนึ่ง ที่ 4,070.76 บาท สามารถขายข้าวได้ 7,251.5 บาท ทำให้มีเงินเหลือเก็บที่ 3,180.74 บาท

เมียนมา มีต้นทุนปลูกข้าวเฉลี่ยที่ 7,121.76 บาท สามารถขายข้าวได้ 10,605.86 บาท มีเงินเหลือเก็บ 3,484.1 บาท

ส่วนเหตุผลว่าทำไม? ข้าวเวียดนามจึงมีผลผลิตมากกว่าไทยนั้น ศูนย์ฯวิเคราะห์บอกว่า เวียดนามมีดินดีกว่าบ้านเรา เพราะเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง เกษตรกรขยันและเอาใจใส่มากกว่าเกษตรกรไทย พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เป็นลูกผสม ที่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ส่วนมากผลผลิตเกินกว่า 1,000 กก./ไร่ 

เกษตรกรเวียดนามใช้ปุ๋ย และมีความรู้เรื่องการเลือกใช้ปุ๋ยมากกว่าเกษตรกรไทย เกษตรกรทำนาพร้อมกันตามคำแนะนำของทางราชการ จึงลดปัญหา เรื่องการระบาดของศัตรูพืช หนี้สินในครัวเรือนน้อยกว่าเกษตรกรไทย เขาใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ ส่วนเกษตรกรไทยใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องซื้อรถยนต์ แต่จะให้ความสนใจในการซื้อเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพมากกว่า

คราวนี้มาดู ผลผลิตข้าวต่อ 1 ไร่ ของกลุ่มประเทศอาเซียนกันครับ

 

ลำดับที่ 1 ประเทศเวียดนาม ผลิตข้าวได้ 803.2 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
ลำดับที่ 2 ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตข้าวได้ 801.6 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
ลำดับที่ 3 ประเทศมาเลเซีย ผลิตข้าวได้ 588.8 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
ลำดับที่ 4 ประเทศลาว ผลิตข้าวได้ 579.2 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
ลำดับที่ 5 ประเทศฟิลิปปินส์ ผลิตข้าวได้ 576.6 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่
ลำดับที่ 6 ประเทศไทย ผลิตข้าวได้ 454.4 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

จากการศึกษาโดยเทียบการเฉลี่ยถือครองที่ดินต่อการมีกำไรสุทธิ พบว่า

ซึ่งจากตัวเลข จะเห็นว่าแม้ว่าชาวนาไทยจะมีรายได้มากที่สุดและที่ดินเฉลี่ยก็จะเยอะที่สุดก็ตามแต่ปัญหาคือชาวนาไทยมีต้นทุนสูงสุด ทำให้เมื่อหักต้นทุน จะมีเงินเหลือน้อยกว่าชาวนาเพื่อนบ้าน

Share.

Leave A Reply