เก็บความทรงจำ ร่วมรำลึกถึงในหลวงร.9

0

1.เจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หนังสือทรงคุณค่าที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งในหลวงรัชกาลที่ 8 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงพระเยาว์ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนพระองค์อย่างชัดเจน ประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์ของจริงที่เพิ่มอรรถรสและความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ภาพไปรษณียบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระองค์เล็ก ถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าก็มาจากหนังสือเล่มนี้เช่นกัน

2.ของเสวย
เราคงทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โปรดโอวัลตินเป็นพิเศษจากข้อความว่า “พระองค์โปรดเครื่องดื่มโอวัลตินเป็นพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่งๆ หลายครั้ง น้ำชา กาแฟ ไม่มากนัก” ข้อความดังกล่าวมาจากหนังสือชื่อของเสวย ผลงานการประพันธ์ของม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร ซึ่งมีโอกาสประกอบพระกระยาหารถวายในหลวงร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จแปรพระราชฐานหลายหน หนังสือกล่าวถึงเครื่องเสวยของทั้งสองพระองค์หลายเมนู รวมทั้งรายละเอียดและสถานที่ที่ผู้เขียนมีโอกาสตั้งเครื่อง ถือเป็นหนังสือเก่าแก่ที่มีคุณค่าและหายากมากทีเดียว

3.พระราชอารมณ์ขัน
ผลงานการเขียนของคุณวิลาศ มณีวัต ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วแผ่นดินไทย นอกจากจะสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนแล้ว ก็ยังมีพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ติดตามและผู้ที่มารอรับเสด็จได้เสมอ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทำให้ประชาชนอย่างเราๆ ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์ยังยืนหยัดกับการทรงงานหนักได้ตลอด 70 ปีก็คือพระราชอารมณ์ขันนั่นเอง

Share.

Leave A Reply