ชาวนาเฮ!!! เอกชนช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวข้าว 200 บาท/ไร่

0

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในปี 2560/61 นี้ สมาคมฯได้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือชาวนาด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคุณภาพดี

ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนาในอัตราไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยมีชาวนาได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย พื้นที่เพาะปลูก 4.58 หมื่นไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ รวมเงินช่วยเหลือ 9.17 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง รวมทั้งในปีนี้ได้ร่วมกับกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกวางแผนจัดเตรียมความพร้อมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนี้


นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า มาตรการให้เงินสนับสนุนชาวนาโดยตรง เนื่องจากเห็นว่าชาวนาแต่ละรายมีความต้องการไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นในปีนี้จึงทดลองจ่ายเงินให้โดยตรง ถือเป็นมิติใหม่ โดยได้ร่วมมือกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกชาวนาที่จะเข้าโครงการดังกล่าว ซึ่งในปีนี้จะใช้งบประมาณทั้งหมด 10 ล้านบาท มีชาวนาเข้าร่วมทั้งสิ้น 5,000 ราย โดยแต่ละรายจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ รวมประมาณ 2,000 บาท/ราย และจะเริ่มจ่ายเงินผ่านธ.ก.ส.ได้ภายในสัปดาห์หน้า

 

Share.

Leave A Reply