เปิดโผ! ดัชนี “ความก้าวหน้าของคนไทยปี 2560“ มาดูกันว่า คนจังหวัดไหนก้าวหน้าที่สุด!?

0

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย  โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง  ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  ซึ่งทำให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พอดีได้รับเอกสารจาก สภาพัฒน์ หรือสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาชุดหนึ่ง ว่าด้วยดัชนี “ความก้าวหน้าของคนไทยปี 2560” ซึ่งเป็นรายงานล่าสุด  ผมนั่งเปิดอ่านอยู่หลายตลบ เห็นว่ามีข้อมูลและมีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆประเด็น…ขออนุญาตสรุปมาเผยแพร่ต่อเลยนะครับ

ดัชนีวัดความก้าวหน้าของคนที่ว่านี้ ริเริ่มโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เมื่อปี 2546 และจัดทำอีก 3 ครั้งในปี 2550, 2552 แล้วก็ 2557 โดยสภาพัฒน์ซึ่งเห็นประโยชน์จากดัชนีชุดนี้ จึงขันอาสารับช่วงมาดำเนินการต่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Human Achievement Index หรือ HAI โดยหาค่าเฉลี่ยมาจากตัววัดย่อยอีก 8 ด้าน เป็นดัชนีรวมของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

ตัววัดย่อย 8 ด้าน ได้แก่ 1.สุขภาพ 2.การศึกษา 3.ชีวิตการงาน 4.รายได้ 5.ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6.ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7.การคมนาคมและสื่อสาร และ 8.การมีส่วนร่วม

จะเห็นได้ว่าทั้ง 8 ตัววัดย่อยเหล่านี้ ล้วนมีความหมายต่อคนไทย เป็นอย่างยิ่ง…คนจังหวัดไหนมีค่าเฉลี่ยในแต่ละตัวย่อยสูงก็แสดงว่าคนในจังหวัดนั้นมีความก้าวหน้าเหนือกว่าจังหวัดอื่นๆที่ได้รับน้อยกว่า  ทำให้เราสามารถที่จะประเมินได้อย่างกว้างๆว่า ผู้คนในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร? มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใด? อะไรควรแก้ไขปรับปรุง? อะไรควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ฯลฯ เป็นต้น

ผลการศึกษาและจัดทำดัชนีของสภาพัฒน์พบว่า ในปี 2560 หรือปีนี้ แชมป์ประเทศไทย ได้ค่าเฉลี่ยดัชนีสูงสุดได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ครับ ได้ไป 0.6885 คะแนน

รองแชมป์อันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ไป 0.6811 แพ้ภูเก็ตหวุดหวิด อันดับ 3 เป็นของ ลำพูน ได้ 0.6795 อันดับ 4 ได้แก่ นนทบุรี ด้วยสกอร์ 0.6788 และอันดับ 5 เป็นของ กทม. หรือกรุงเทพมหานคร ได้คะแนนดัชนี 0.6780

ทีนี้ลองไปดู 5 จังหวัดที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดบ้าง ขอเริ่มจากน้อยสุดอันดับ 5 ไปจนถึงน้อยสุดอันดับ 1 หรือน้อยที่สุดของประเทศไทย

ปรากฏว่า น้อยสุดอันดับ 5 ซึ่งเป็นอันดับที่ 73 ของประเทศไทยได้แก่ สระแก้ว ได้ 0.5183 คะแนน น้อยสุดอันดับ 4 หรืออันดับที่ 74 ของประเทศได้แก่ ปัตตานี 0.4950 คะแนน น้อยสุดอันดับ 3 หรืออันดับที่ 75 ของประเทศเป็นของจังหวัด ชัยนาท ได้ 0.4840 ในขณะที่น้อยสุดอันดับ 2 หรืออันดับที่ 76 ของประเทศได้แก่ นราธิวาส ด้วยคะแนน 0.4800

ส่วนจังหวัดที่ได้คะแนนน้อยสุดของประเทศหรือน้อยสุดอันดับ 1 หรือเป็นอันดับที่ 77 ในจำนวน 77 จังหวัดของประเทศไทยปีนี้ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นั่นเอง ได้คะแนนเพียง 0.4637 เท่านั้น

ดัชนีย่อยที่เป็นตัวถ่วงอย่างมากของแม่ฮ่องสอนได้แก่ ดัชนี ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ที่ได้เพียง 0.2359 แสดงว่าเป็นจังหวัดที่มีการติดต่อสื่อสารกันได้ยากที่สุด

อีกหนึ่งตัวถ่วงก็คือดัชนี ด้านรายได้ ที่แม่ฮ่องสอนได้คะแนน 0.3062 ในขณะที่ตัวถ่วงมากที่สุดได้แก่ดัชนีย่อย ด้านการศึกษา ที่แม่ฮ่องสอนได้คะแนนเพียง 0.2043 เท่านั้น

สรุปว่าจากข้อมูลของสภาพัฒน์ชุดนี้คงต้องแสดงความยินดีกับภูเก็ตที่เป็นแชมป์ประเทศไทยในด้าน “ความก้าวหน้าของคน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คนภูเก็ตเป็นคนที่มีความก้าวหน้าสูงสุดของประเทศ

ส่วนจังหวัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือจังหวัด แม่ฮ่องสอน ก็อย่าน้อยใจครับ เพราะเป็นจังหวัดเสียเปรียบอยู่ห่างไกลไปยากอยู่แล้ว  ขอให้กำลังใจแม่ฮ่องสอนและทุกจังหวัดที่ได้คะแนนต่ำ ขอให้สู้ต่อไปอย่าเพิ่งท้อถอยเป็นอันขาด

และขอเชิญอ่านและตรวจสอบได้เลยครับว่าจังหวัดของท่านอยู่ในอันดับไหนกันบ้างของประเทศ? ขออนุญาตไล่เรียงไปตามลำดับจาก 1 ถึง 77 ดังนี้ครับ

1. ภูเก็ต (0.6885), 2. พระนครศรีอยุธยา (0.6811), 3. ลำพูน (0.6795), 4. นนทบุรี (0.6788), 5. กรุงเทพฯ (0.6780)

6. ชลบุรี (0.6613), 7. พะเยา (0.6584), 8. ระยอง (0.6578), 9. ลำปาง (0.6450), 10. ปทุมธานี (0.6384)

11. ฉะเชิงเทรา (0.6367), 12. นครปฐม (0.6354), 13. สระบุรี (0.6341), 14. แพร่ (0.6252), 15 ชุมพร (0.6252)

16. เพชรบูรณ์ (0.6239), 17. สมุทรปราการ (0.6231), 18. สมุทรสงคราม (0.6203), 19. สมุทรสาคร (0.6175), 20 เชียงราย (0.6174)

21. เชียงใหม่ (0.6159), 22. สิงห์บุรี (0.6111), 23. ปราจีนบุรี (0.6098), 24. ขอนแก่น (0.6090), 25. ร้อยเอ็ด (0.6075)

26. อุดรธานี (0.6062), 27. ตราด (0.6049), 28. เพชรบุรี (0.5984), 29. น่าน (0.5968), 30. สงขลา (0.5955)

31. บึงกาฬ (0.5942), 32. ระนอง (0.5937), 33. มหาสารคาม (0.5937), 34. อำนาจเจริญ (0.5905), 35. พิษณุโลก (0.5895)

36. นครนายก (0.5886), 37. หนองคาย (0.5881), 38. จันทบุรี (0.5862), 39. หนองบัวลำภู (0.5857), 40. อุตรดิตถ์ (0.5895)

41. ประจวบคีรีขันธ์ (0.5843), 42. เลย (0.5819), 43. นครราชสีมา (0.5816), 44. ลพบุรี (0.5797), 45. กาฬสินธุ์ (0.5793)

46. ยโสธร (0.5790), 47. สุโขทัย (0.5757), 48. ชัยภูมิ (0.5744), 49. นครพนม (0.5742), 50. สกลนคร (0.5734)

51. ศรีสะเกษ (0.5727), 52. สตูล (0.5726), 53. ราชบุรี (0.5713), 54. พิจิตร (0.5705), 55. นครศรีธรรมราช (0.5687)

56. พัทลุง (0.5679), 57. นครสวรรค์ (0.5665), 58. มุกดาหาร (0.5661), 59. พังงา (0.5679), 60. กำแพงเพชร (0.5643)

61. ตาก (0.5631), 62. อุบลราชธานี (0.5586), 63. ตรัง (0.5530), 64. อุทัยธานี (0.5508), 65. สุราษฎร์ธานี (0.5476)

66. กระบี่ (0.5465), 67. กาญจนบุรี (0.5457), 68. สุพรรณบุรี (0.5403), 69. อ่างทอง (0.5298), 70. บุรีรัมย์ (0.5265)

71. สุรินทร์ (0.5203), 72. ยะลา (0.5189) 73. สระแก้ว (0.5183), 74. ปัตตานี (0.4950), 75. ชัยนาท (0.4840), 76. นราธิวาส (0.4800) และ 77. แม่ฮ่องสอน (0.4637)

ครับ! เรียงให้ครบ จากอันดับ 1 ถึงอันดับ 77 กันเลยทีเดียว สำหรับ ดัชนีความก้าวหน้าของคน หรือ HAI จากการจัดทำของสภาพัฒน์ สำหรับปี 2560

น่าเสียดายที่ผมคัดลอกมาได้แค่ดัชนีรวมเท่านั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของแต่ละจังหวัด ท่านที่อยู่จังหวัดไหนเกิดความสนใจอยากจะทราบว่าดัชนีย่อยทั้ง 8 หมวด ของท่านได้คะแนนเท่าไรคงต้องสอบถามไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาพัฒน์เอาเองโทรศัพท์ไปที่ 0-2282-4841-2 ถามไถ่ดูนะครับ หรือจะลองค้นที่เว็บไซต์ www.nesdb.go.th ก็ได้ เพื่อเขาจะบอกเบาะแสเอาไว้

ต้องดูดัชนีย่อยทั้ง 8 รายการด้วยครับถึงจะทำให้เราทราบว่า จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัดเราคืออะไร? และเมื่อทราบแล้วก็จะได้หาทางแก้ปัญหาเพื่อให้ดัชนีหรือคะแนนของเราดีขึ้นในการวัดหรือสำรวจคราวต่อไป

จังหวัดไหนดีติดอันดับท็อปๆอยู่แล้วก็ขอให้เดินหน้าพัฒนาต่อไป เพื่อให้อยู่ในอันดับท็อปต่อไปเรื่อยๆ  ส่วนจังหวัดที่ได้คะแนนท้ายๆก็อย่าท้อถอย ขอให้สู้ต่อไป โดยสู้หรือหาทางช่วยตัวเองในระดับจังหวัดกันไปก่อน และขณะเดียวกันทางส่วนกลาง หรือกระทรวง ทบวง กรม ก็ควรจะช่วยดูแลด้วย เพราะทุกๆ ดัชนีที่ใช้วัดคราวนี้ หลายๆกระทรวงมีเอี่ยวอยู่โดยตรง

ขอส่งแรงใจมาช่วย 10 จังหวัดท้ายๆอีกทีนะครับ…จังหวัดไหนบ้างโปรดไล่เรียงกันเองก็แล้วกัน

ที่มา :ซูม, thairath

Share.

Leave A Reply