สุดทึ่ง! พระเรียนเก่งจบปริญญา 15 ใบ ในเวลาไม่กี่ปี ชี้ “ความจน” ทำให้มีวันนี้!!

0

สุดทึ่ง พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เรียน จบปริญญา 15 ใบในเวลาไม่กี่ปี มีทั้งปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จาก มจร.-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย-ม.รามคำแหง-ม.สุโขทัยธรรมาธิราช-ม.นเรศวร เผยเหตุแห่งการอุตสาหะเรียนจนจบปริญญาหลายใบ เพราะเชื่อว่าชีวิตคนเราเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด ตั้งใจเรียนจนถึงอายุ 60 ปี เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับญาติ โยมทั้งทางโลกและทางธรรม

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9 อายุ 35 ปี อาจารย์ มจร. จบปริญญาตรี 12 ใบ ประกอบ ด้วย

พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), มสธ. : นิติศาสตร์-การบริหารการศึกษา-การสอนมัธยมศึกษา (เกียรตินิยม)-รัฐศาสตร์-การศึกษานอกระบบ-เทคโนโลยีการอาหาร ม.รามคำแหง : การบริหารรัฐกิจ-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ประวัติศาสตร์-สื่อสารมวลชน-ภาษาไทย ปริญญาโท 2 ใบ พธ.ม. (วิทยานิพนธ์ดี) ม.นเรศวร : ศษ.ม. และปริญญาเอก 1 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : ศน.ด. (วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม)

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จ จริงยังพระมหามงคลกานต์ ซึ่งขณะได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระมหามงคลกานต์กล่าวว่า ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นความจริง อาตมาเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 1 ใบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6 ใบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 ใบ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 1 ใบ และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ 1 ใบ ขณะที่ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการแพทย์แผนไทย ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่อีกด้วย

 

พระมหามงคลกานต์เล่าด้วยว่า เป็นคน จ.สุรินทร์ ในวัยเด็กพอเรียนจบชั้น ป.6 ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ จึงตัดสินใจขอทางครอบครัวมาบวชที่วัดอังกัญโคกบรรเลง จ.สุรินทร์ เพื่อหวังที่จะได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้ขอกับเจ้าอาวาสเพื่อไปเรียนต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่วัดกลางสุรินทร์

เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ จนจบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา และในระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯนั้น ได้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย รามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานได้ จึงเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานที่เรียนผ่านมาแล้วจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ทำให้ใช้เวลาเรียนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสาขาวิชาที่ลงเรียนประมาณ 1 ปีครึ่ง ส่วนของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ใช้เวลาเรียนสาขาวิชาละประมาณ 2 ปี จึงสำเร็จการศึกษา

พระมหามงคลกานต์กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้มุมานะเรียนจนจบปริญญาหลายใบนั้น เพราะมองว่าชีวิตคนเราเปรียบเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งตั้งใจจะเรียนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะอายุ 60 ปี เพื่อให้มีความรู้ไปสอนญาติโยมและเป็นที่ พึ่งของญาติโยมได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมรับว่ามีความสุขกับการที่ได้เรียนหนังสือมาก เพราะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอด ที่สำคัญยังได้ฝึกตัวเองไปในตัวด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ

 

“ตัวเลขแห่งใบปริญญาทั้ง 15 ใบของอาตมานั้น มันไร้ค่า ไม่อยากให้สนใจ แต่คุณค่าของมันอยู่ที่การนำความรู้ที่อาตมาร่ำเรียนมาถึงทุกวันนี้ แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคม นั่นสิคือสิ่งที่มีค่า” คือแก่นความคิดจาก พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม (กลางพนม) ผู้สร้างความฮือฮาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียงแค่36 ปี ก็สามารถคว้าใบปริญญาทั้งระดับตรี-เอก ซึ่งบ่งบอกถึงสติปัญญาและความรู้ได้มากถึง 15 ใบ


เสียงสรรเสริญ ชื่นชม ยินดี ที่สังคมเชิดชูพระสงฆ์ผู้พากเพียรรูปนื้ อาจเพียงเพราะท่านประสบความสำเร็จด้านการศึกษาอย่างสูงสุด ทว่าตัวตนรวมถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของท่านกลับน่าสนใจยิ่งกว่า “จะไม่เพียงพอแห่งการเรียน และจะขอรู้ไปจนหมดลม” พระมหามงคลกานต์ พูดชัด

ปัจจุบันนี้ ดร.พระมหามงคลกานต์ในวัย 36 ปี ดำรงสถานะเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่ จ.สุรินทร์ และยังเป็นอาจารย์ประจำสอนภาควิชาพุทธศาสตร์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา และยังคงตระเวนสอนหนังสือไปทั่วประเทศด้วยความรู้ที่สั่งสมมา

Share.

Leave A Reply