“มท.1” ร่าง กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เหลือ อบต.หมู่บ้านละ 1 คน เซฟงบแผ่นดินมหาศาล!! (รายละเอียด)

0

ถือได้ว่าเป็นเรื่องถูกใจไม่น้อย สำหรับความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่น  6 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างกฎหมายสอบถามความคิดเห็นมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และกระทรวงมหาดไทย

โดยเมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี สถ. กระทรวงมหาดไทย บอกว่า ได้ส่งความเห็นต่อการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ กลับไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

ล่าสุดในวันนี้ที่ 19 ธ.ค. 2560 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ได้ส่งร่างกฎหมายให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้ว โดยกฎหมายที่แก้ไขเป็นกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ไม่เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยตรง แต่มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อบต. ให้ลดจำนวน อบต. จากหมู่บ้านละ 2 คน เหลือ 1 คน ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ ปีละ 4,700 ล้านบาท

โดยเสียงส่วนใหญ่นั้น มีความเห็นสอดคล้องกับสิ่งที่กฤษฎีการ่างมาในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ให้ใช้เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง สส.ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560

โดย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ข้อเสนอเพิ่มเติมของ สถ.ที่เสนอปรับลดจำนวนสมาชิกของ อบต. ให้เหลือหมู่บ้านละ 1 คน  จากเดิม อบต.มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ยกเว้น อบต.ใดมีไม่ถึง 6 หมู่บ้าน ก็ให้มีให้ครบ 6 คนเป็นอย่างน้อย

สำหรับ ข้อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น จากเดิมที่เป็นอำนาจของ รมว.มหาดไทยนั้น ประเด็นนี้ สถ.ไม่ได้เสนอความเห็นไป โดยให้เป็นไปตามกฎหมายเดิมซึ่งบางส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถถอดถอนได้ บางส่วนเป็นอำนาจของ รมว.มหาดไทย

ทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดพร้อมกันหรือไม่นั้น คงต้องหารือกันก่อน ซึ่งแนวคิดที่มีอยู่คือจะให้เลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ซึ่ง 2 องค์กรหลังจะเกิดพร้อมกัน เพราะถ้าหากเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทั้งหมด จะทำให้ประชาชนสับสนได้

 

ขณะที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมปกครองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า จากที่ได้หารือกับ นายวิษณุ สรุปถ้าแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จเมื่อใดก็บวกไปอีก 45 วัน ที่จะกำหนดเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น.

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

Share.

Leave A Reply