รัฐแจกของขวัญปีใหม่! ‘บัตรคนจน’ กู้ซื้อบ้านได้ 2 ล้าน!!

0

รัฐบาลใจดีแจกของขวัญปีใหม่ 2561 แก่คนไทย เปิดโอกาสผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้เงินซื้อบ้านได้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย รวมทั้งให้เงินเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระดีย้อนหลัง 48 เดือน ไม่เป็นหนี้เอ็นพีแอลตลอดจนคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้า

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยโครงการแรกเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับประชาชน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ของขวัญ 1,000 บาท สำหรับลูกค้ารายย่อย ที่ผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 48 เดือนไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะได้มีวงเงินกู้ รวมวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญ 165,107 ราย

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า ต่อมาเป็นโครงการชำระดี มีคืนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้า 30% ของ จำนวนดอกเบี้ย ที่ชำระในช่วงระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 30,000 บาท คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญเป็นเกษตรกร 2.3 ล้านราย

ขณะเดียวกัน มีโครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย ธอส.ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อยทั่วไปและบุคลากรภาครัฐรวม 3 โครงการมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งให้ยื่นขอคำกู้ได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเต็มโครงการแล้ว

 

โดยประชาชนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีวงเงิน โครงการรวม 30,000 ล้านบาท จะแบ่งออกเป็น

  • วงเงินสูงสุดต่อรายให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 2.75% ต่อปี
  • กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 3% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ขณะที่บุคลากรภาครัฐ มีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เอ็มอาร์อาร์-3.75% ต่อปี หรือเทียบเท่า 3%ต่อปี

 

นอกจากนี้ เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงบุคลากรภาครัฐตามที่ธนาคารกำหนดที่มีภูมิลำเนาหรือต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกอยู่ที่ 2.5% ต่อปี

“การนำเสนอ ครม.ครั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่ได้ขอเงินชดเชยดอกเบี้ยแต่อย่างใด แต่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อขอแยกบัญชี การทำโครงการดังกล่าว เพื่อนำผลกระทบรายได้ และค่าใช้จ่ายมาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงให้นำส่วนดังกล่าวบวกกลับเป็นกำไรสุทธิเพื่อคำนวณโบนัสพนักงาน และโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ขอให้ไม่นับรวมเอ็นพีแอล ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ ธอส.ด้วย” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

ที่มา ไทยรัฐ

Share.

About Author

Leave A Reply