ครม. ไฟเขียวสร้างรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-นครพนม 355 กิโล คาดเปิดหวูดปี’67 50 ปีที่รอคอย!

Like & Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
อ่านเพิ่มเติม