“สมคิด” สั่งเดินหน้าโครงการบ้านประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย ให้การเคหะแห่งชาติ-ธอส.

Like & Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
อ่านเพิ่มเติม