เดินทาง 2 ชั่วโมงถึงกรุงเทพฯ มอเตอร์เวย์โคราช เสร็จเร็วกว่ากำหนด มีลุ้นเปิดใช้งานเร็วขึ้น

มอเตอร์เวย์โคราช เสร็จเร็วกว่ากำหนด มีลุ้นเปิดใช้งานเร็วขึ้น เดินทาง 2 ชั่วโมง ถึงกรุงเทพฯ

[sc name=”ads1″]

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6  ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญเร่งด่วน เนื่องจากถูกบรรจุให้อยู่ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน ตาม Action Plan ของกระทรวงคมนาคม

อีกทั้ง ยังเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา จีนตอนใต้ รวมระยะทาง 196 กิโลเมตร จะใช้เวลาเพียง 127 นาที

และยังเป็นแนวเส้นทางเริ่มต้น ที่จุดเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกตะวันออก กับถนนพหลโยธินที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแนวใหม่ขนานไปกับ ถนนพหลโยธินและ ถนนมิตรภาพ และบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บริเวณหลัก กม.ที่ 2

จะมีเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่

1. อ.บางปะอิน อ.วังน้อย อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. อ.หนองแค อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

3. อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด ระบุว่า โครงการนี้บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างรวม 4 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 16 และสัญญาที่ 29, 30 และ 31 บริเวณเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ ขนาด 4 เลน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ส่งมอบงานก่อสร้างในสัญญาที่ 29, 30 และ 31 ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน จากสัญญาที่ระบุไว้ 3 ปี เร็วกว่ากำหนดถึง 9 เดือน  พื้นที่บางจุดนี้ ถือว่ามีความท้าทายทางงานวิศวกรรมโยธา เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นชั้นดิน แนวเส้นทางบางช่วงเป็นเหวลึกและพาดผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำใต้ดิน

“การก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช เป็นอีกโครงการที่เราภาคภูมิใจในการเข้าร่วมพัฒนา แม้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างภายใต้ความรับผิดชอบของเราเป็นจุดที่ยากที่สุดของโครงการนี้” 

“แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราก็ทำสำเร็จด้วยการส่งมอบงานได้เร็วกว่ากำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปสู่ภาคอีสานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

แนวเส้นทางโครงการหลวงพิเศษระหว่างบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวม 196 กิโลเมตร โครงการนี้ถ้าทำสำเร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเส้นทางภาคอีสานได้


สรุปแล้ว โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา  มีกำหนดแล้วเสร็จงานก่อสร้าง อย่างช้าปลายปี 2563

จากนั้นจะเริ่มติดตั้งงานระบบต่างๆ ด่านเก็บเงิน ที่พักรถ ทั้งหมด คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100 %  และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเร็วสุดในปี 2565 หรือช้าสุดไม่เกิน 2566

[sc name=”ads”]