สภาเศรษฐกิจโลกเผย ไทยเสี่ยงพบปัญหาเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตก นำมาเป็นอันดับแรก

สภาเศรษฐกิจโลกเผย ไทยเสี่ยงพบปัญหาเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตก นำมาเป็นอันดับแรก

 

สภาเศรษฐกิจโลก ได้นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับ “ความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ” ในภูมิภาคต่างๆ โดยพบว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวม 7 อันดับแรกของโลก ได้แก่

สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอินเดีย ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง  รวมทั้งมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225% ของ จีดีพีโลก

ซึ่งจากกรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อต่อความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ที่โรงงานใหญ่ๆปิดตัวลง และเลิกจ้างนั่นเอง (อันดับนับจากประเทศไทย, ภูมิภาค, และอันดับโลก)

 

นอกจากนี้ สภาเศรษฐกิจโลกยังได้ จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของโลก 10 อันดับความ ได้แก่
1. วิกฤตทางการเงิน

2. การโจมตีทางไซเบอร์

3. ภาวะการว่างงาน

4. วิกฤตราคาพลังงาน

5. ความล้มเหลวของรัฐบาล

6. ความวุ่นวายทางสังคม

7. การโจรกรรมข้อมูล

8. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ

9. การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

10. เศรษฐกิจฟองสบู่

 

ส่วนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
1. เศรษฐกิจฟองสบู่

2. ความล้มเหลวของรัฐบาล

3. การโจมตีทางไซเบอร์

4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์

5. ความไม่มั่นคงทางสังคม

 

 

สรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่
1. ภัยธรรมชาติ

2. การโจมตีทางไซเบอร์

3. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ

4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน

5. เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง

6. เศรษฐกิจฟองสบู่

7. การโจรกรรมข้อมูล

8. วิกฤตราคาพลังงาน

9. ภาวการณ์ว่างงาน

10. ความล้มเหลวของรัฐบาล

ดังนั้น **เกาะงานประจำไว้ให้แน่น ซื้อบ้าน ออกรถ ต้องดูให้ดี เศรษฐกิจตอนนี้ไม่สู้ดีเท่าที่ควร**

ชมคลิป คลิกที่นี่!

 

ที่มา Regional Risk of Doing Business 2019 จัดทำขึ้นโดย สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

อ่านต่อ