แพทย์ชี้ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในเวทีเสวนา “เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิด-19”

ซึ่งจัดขึ้นโดย สสส. และภาคีเครือข่าย ณ เดอะฮอลล์ บางกอก  เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาว่า

 

“ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แอลกอฮอล์จะทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาว ฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่าย”

รศ.พญ.รัศมน กล่าวต่อว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำต้องระมัดระวังตัวมากกว่าคนปกติ เพราะจากงานวิจัยพบว่า

ผู้ที่ติดเหล้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า และยังพบอีกว่า เหล้าเป็นสาเหตุของอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มของผู้ติดเชื้อวัณโรค ปอดบวมถึง 13.5 % ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควร

“ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แอลกอฮอล์ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาว…

โพสต์โดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020

อ่านต่อ