เพจสหภาพการบินไทย แฉปูมมรดกบาป ซัดที่ผ่านมา ขาดทุนเพราะทักษิณ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา เพจสหภาพการบินไทย TG UNION ได้โพสต์ตั้งคำถามในหัวข้อ “ปูมการบินไทย “การบินไทย” มรดกบาปจากใคร !!”

จากนั้นได้นำเสนอข้อมูลในเรื่อง “บมจ.การบินไทย ทำไมจึงประสบภาวะการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง?” ซึ่งเนื้อหาระบุว่า

ปัญหาหลักใหญ่ที่สุดมาจากการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งเร่งรัดการซื้อเครื่องบินในช่วงปี 2544 เป็นต้นมา ก่อนมีการสรุปช่วงท้ายว่า

“สถานะทางการเงินของ บมจ.การบินไทย มีความเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบอย่างชัดเจนในช่วงยุครัฐบาลทักษิณ”

ปูมการบินไทย“การบินไทย” มรดกบาปจากใคร !!•••••••••••••บมจ.การบินไทย …

โพสต์โดย TG UNION เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020