ครม.จัดให้ จ่ายเงินพิเศษ 7 เดือน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ช่วยงาน สธ.ช่วงโควิด

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า

ครม.เห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 7 เดือน งบประมาณกว่า วงเงิน 699 ล้านบาท ประมาณ 2 แสนคน

 

ให้แก่เจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2564 ในส่วนบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าพนักงานช่วยเหลือคัดกรอง แยกกัก กักกัน ช่วยค้นหาเชิงรุก เฝ้าระวังบุคคลในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ ช่วยตรวจตราห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาเคอร์ฟิว

ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ และออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยที่รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ

ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะจัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง และสอดคล้องกับกฎหมายต่อไป

 

อ่านต่อ