เตรียมนำร่อง ให้คีโมผู้ป่วยที่บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวการแพทย์นิวนอร์มอล  ที่กระทรวงสาธารณะสุขว่า ที่ผ่านมาแม้เราจะให้น้ำหนักการต่อสู้กับโรคโควิด-19 แต่ไม่หยุดให้ บริการโรคอื่นด้วย เช่น

การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิต 123.3 ต่อประชากร 1 แสนคน โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 142,769 ราย เสียชีวิต 73,000 คนต่อปี

ล่าสุดได้ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งวิทยาสมาคม ในการจัดทำแนวทางการรักษาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งโดยการให้เคมีบำบัดที่บ้าน

 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปี 2563 จะนำร่องให้เคมีบำบัดที่บ้าน ในโรงพยาบาล 7 แห่ง คือ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.จุฬาภรณ์ รพ.สมเด็จ พระปิ่นเกล้า รพ.มะเร็งลพบุรี รพ.มะเร็งชลบุรี

ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ 1 ก.ค.2563 โดยดำเนินการตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย.นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 100 ราย จากนั้นจะมีการประเมินผล และในปี 2564 จะขยายไปทั้ง 13 เขตสุขภาพ เบื้องต้นวางเป้า รพ. 30 แห่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ใช่ครบทุกจังหวัด

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆ ดังนั้นการให้เคมีบำบัดที่บ้านจึงช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเสี่ยงรับเชื้อโรคอื่นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

นอกจากนี้ การเปลี่ยนมาให้เคมีบำบัดที่บ้าน พบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50,000 บาทต่อคนต่อการรักษา ดังนั้นจึงเสนอไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้ว เพื่อให้บรรจุในสิทธิประโยชน์แล้ว

อ่านต่อ