เที่ยวบินเดียวกับคณะทูตเด็ก 9 ขวบ ติดโควิดแล้ว 12 คน

จากกรณีที่มีเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ที่เดินทางจากประเทศซูดาน ในครอบครัวทูต ติดเชื้อโควิด 19 โดยครอบครัวไม่ได้กักตัว ในพื้นที่ตามมาตรการ แต่กลับเข้าพัก ในคอนโดมิเนียม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กว่าถึงเรื่องนี้ว่า   หลังได้รับรายงาน ในพื้นที่  กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้ กองระบาดวิทยา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกันกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการ สอบสวนโรค และรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวทันที

 

“พบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าว เป็นเพศหญิง อายุ 9 ปี ปัจจุบันเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

เป็นรายที่เคยรายงาน เป็นผู้ป่วยและมีการแถลงข่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63”

“การเดินทางเข้ามา ในประเทศไทย ของครอบครัวทูตดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการ ของคำสั่ง ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 6 ในข้อ (3)

 

“บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ อนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว”

 

“ในเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วย มีผู้โดยสารทั้งหมด 245 คน ซึ่งพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค จำนวน 47 ราย

จากการตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อ รวม 12 ราย รวมผู้ป่วยรายนี้ และมีการส่งต่อ เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลของ กทม. สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา”

 

อ่าน ด.ญ.9 ขวบ ติดเชื้อโควิด พบพักคอนโดใจกลางกรุงเทพฯ

อ่านต่อ