ออมสิน เปิดสินเชื่อใหม่ ให้กู้ยืมเงิน สำหรับผู้มีบัตรคนจน อนุมัติเลย 50,000 ผ่อน 242 บาทต่อเดือน

ออมสิน ปล่อยกู้ ให้ กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้มีบัตร สวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท

ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ใช้บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาท ต่อเดือน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติช่วยเหลือผู้ที่ ความยากจน ที่ลงทะเบียน

เพื่อรับสวัสดิการ รัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดทำเเผน การใช้ชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ ที่ดีอย่างยั่งยืน

 

โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านราย กับ ธนาคารออมสิน

ซึ่งธนาคาร ออมสินได้ออก มาตรการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตร สวัสดิการเเห่งรัฐด้วยการ เป็นเเหล่งทุน ให้เงินกู้ ให้ ยืมเงิน สินเชื่อโครงการ ธนาคารประชาชน

สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ สามารถนำไปเป็นทุนหมุนเวียน ในการประกอบ อาชีพ ประกอบ อาชีพเสริม  โดยสามารถ ติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 สำหรับสินเชื่อ โครงการ ธนาคารประชาชน  สำหรับผู้มี บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ให้วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี
เป็นการ ผ่อนชำระ เงินต้นเเละดอกเบี้ย งวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน
กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระ ขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระ ขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน
และสามารถนำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งาน ค้าขาย หรืองาน บริการต่างๆ
โดยผู้กู้ มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับระยะเวลาผ่อน ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี  มีการประกอบ อาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัย เเน่นอน สามารถติดต่อได้
เเละ การค้ำประกัน ใช้บริษัทประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียม เอกสารยื่นกู้ ได้เเก่
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ
– รูปถ่าย สถานที่ ประกอบอาชีพ
– เอกสาร เเสดงรายได้ ในการประกอบอาชีพ
– สมุดบัญชีเงินฝาก
– เเละเอกสาร รายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
สำหรับใคร ที่สนใจ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ได้ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา
อ่านต่อ