บริษัท SCG รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 15,000 บาท

สวัสดีครับ วันนี้มีข่าว เปิดรับสมัคร พนักงาน มาฝากกัน โดยของบริษัท SCG (เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด)

ได้เปิด รับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา มีโอกาส ก้าวหน้า มีการสอบ และเลื่อนตําแหน่ง อย่างต่อเนื่อง ประจุเข้าเป็น

พนักงานประจํา งานใกล้บ้าน และมั่นคง สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ใครสนใจ สามารถดูราย ละเอียดได้ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานเช็คเกอร์ (Checker) , พนักงานโหลดสินค้า (Worker)

รายได้เฉลี่ย : 11,000 – 15,000 บาท/เดือน

คุณสมัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดวุฒิ

– ทำงาน 6 วั้น/สัปดาห์

รายได้ และ สวัสดิการ

– ค่าความเย็น, ค่าล่วงเวลา

– ค่ารักษา พ ย า บาล, ประกันสังคม

– ลาพักร้อน/ลากิจ, ตรวจสุขประจําปี

– โบนัสประจําปี, ปรับเงินเดือนประจําปี

เอกสารสมัครงาน

– สําเนาใบขับขี่ประเภnส่วนบุคคล 1 ชุด

– สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

– สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

– รูปถ่าย 1 ใบ

โดยเปิด รับสมัคร ในทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เวลา 11.00-14.00 น.) สถานที่ เปิดรับสมัคร ของ บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิ

สติกส์ จํากัด อยู่ที่เคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  หรือ สอบถามได้ที่เบอร์ 065-507-7233 ฝ่ายบุคคล

อ่านต่อ