กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ทุ่มงบ 50 ล้านบาท ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อผู้ใช้แรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงาน

ที่เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ในสถานประกอบกิจการ หรือรัฐวิสาหกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปเสริมสภาคล่อง

สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจน สามารถนำไปพัฒนารายได้ ของตนเองและครอบครัวได้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์

อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเสริมว่ากองทุน ได้จัดทำโครงการเงินกู้​ งบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ ในสถานประกอบกิจการ หรือรัฐวิสาหกิจ ยื่นคำขอกู้เงิน เพื่อนำไปให้บริการเงินกู้ แก่ผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 1 ปี6 เดือน

และผ่อนส่ง เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นงวดรายเดือน มีเงื่อนไขว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องคิดดอกเบี้ย

เงินกู้ จากสมาชิก ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ ประเภทสามัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.75 ต่อปี

.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์