อายุ 20 ปีขึ้นไปออมสินให้ยืมเงิน 30,000 ผ่อนเพียง 1,000 ทุกอาชีพไม่ต้องมีคนค้ำ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว กับข่าวสารสินเชื่อดีๆ จากทางธนาคารออมสิน ซึ่งนอกจากทางออมสิน จะมีสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ปล่อย

ให้กู้ได้ 50,000 แล้ว ทางออมสิน ก็ยังมีสินเชื่อเอนกประสงค์ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นวงเงินสำรอง ให้ท่านสามารถกู้

เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค และการบริโภค ตามความต้องการอีกด้วย นั่นคือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card จากทาง

ออมสิน หากใครที่สนใจ เราไปดูรายละเอียด การกู้ยืมเงินกันเลย

ออมสินสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงินสูงสุดที่ 30,000 บาท โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

แต่อย่างได คิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน และจำนวนวันที่ท่านนั้นเบิกใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและหรือค่าธรรมเนียม

และค่าบริการ อื่นๆตามที่ทางธนาคารประกาศในแต่ละขณะ

สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสด People card

-ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

-ฟรี ค่าธรรมเนียม

-ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทต่อราย

วงเงินให้ยืมสูงสุด

-ธนาคารออมสินให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

-วงเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำคือ 30,000 บาท และสูงสุดที่ไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-คนไทยมีที่อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

-ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุการทำงานที่ทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ จะต้องประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารการสมัครสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชน

-ต้นฉบับหรือสำเนาสลิปเงินเดือน

-Statement หรือสำเนาบัญชีการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดพร้อมกับหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

-สมุดบัญชีที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชีของผู้ขอกู้

เอกสารการสมัครสำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

-ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้กู้

ธนาคารออมสิน ใช้เวลาอนุมัติวงเงิน เฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป ติดต่อสอบถามขอทำบัตรกดเงินสด People Card ได้ที่

ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/people-card/