ยืมเงินด่วน สินเชื่อ Xpress Loan 20,000 เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายได้7,500 ขึ้นไป ก็กู้ได้แล้ว

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ด่วนเพื่อมาหมุน หรือจะนำเงินไปใช้ ในสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่นี้ กับบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง

ธนาคารกสิกรไทย ที่เปิดให้ประชาชน สามารถกู้ยืมเงิน แบบด่วนฉุกเฉินได้ อนุมัติเร็วเงิน ไม่ต้องค้ำประกัน ให้วุ่นวาย โดยสินเชื่อ

เงินกู้ยืมกสิกรไทย นี้มีชื่อว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ให้โอกาศประชาชน ที่เดือดร้อนสามารถ

นำเงินไปหมุนได้ ไม่ว่าจะเป็น ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่อง ทางการเงิน วงเงินตั้งแต่ 10,000 ถึงหลักแสนบาท ก็สามารถ

ขอกู้ยืมเงินได้ พร้อมยังมีดอกเบี้ย ต่ำสุดๆแค่ 15% ตลอดอายุสัญญา โดยเริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บ าท

รายละเอียด สินเชื่อเงินด่วน กสิกรไทย Xpress Loan

-กู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง หลักแสนบาท

-สมัครง่ายแค่มีบัตรประชาชนใบเดียว

-มีรายไม่มากก็สามารถสมัครได้

-ไม่ต้องค้ำประกัน

-ดอกเบี้ยต่ำแค่ 15% ตลอดอายุสัญญา

วิธีสมัครกู้ยืมเงินสินเชื่อเงินด่วน กสิกรไทย Xpress Loan

-ไปที่การ สมัครออนไลน์

-กรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามรูปให้ครบตามรูป จากนั้นกดถัดไป

-กรอกรายละเอียดให้ครบ โดยข้อมูลที่กรอกต้องเป็นความจริงเท่านั้น เมื่อกรอกครบแล้วกดที่ส่งข้อมูล

-จากนั้นท่านก็แค่รอทางธนาคารติดต่อกลับ

**หมายเหตุ กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บ าท เลือกระยะเวลา ผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24เดือนเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)

คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงิน สินเชื่อเงินด่วน กสิกรไทย Xpress Loan

บุคคลทั่วไป

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

กลุ่มอาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจการ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารสมัครสินเชื่อเงินด่วน กสิกรไทย Xpress Loan

(กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา)

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงรา ยได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

**หมายเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาค ารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

(กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงรายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท)

-ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

**หมายเหตุกรณีเดินบัญชีกับธนาค ารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

(กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล)

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

-เอกสารแสดงรายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

-(สามารถยื่นบัญชีตนเองและ/หรือบัญชีบริษัท)ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

**หมายเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้